Rudge Ramos Kendô
Disciplinar o caráter humano pela aplicação dos princípios da katana.
Kanji da palavra kendo

12º Campeonato Interclubes de Kendô de Rudge Ramos

Folder do 12º Campeonato Interclubes de Kendô de Rudge Ramos
Categoria Mirim por Equipes

Equipe Campeã - Equipe Mista VERMELHA

 • Rogério S. Asato (SU)
 • Dan Yuta Nagaya (MIE)
 • Caique Y. Ueda (SU)
 • Karina Maki Fujikawa (MIE)
 • Humberto P. Silva (SU)
 • Marina Kodato (BUNKYO)

Equipe Vice-campeã - Equipe Mista BRANCA

 • Tatsuya Hayashi (NIKKYOJI)
 • Paulo V. N. Ishi (SU)
 • Fernando Eiji Kimura (MIE)
 • Adriano Braga (VILA MORAIS)
 • Hector T. Ueda (SU)
 • Tatsuya Hayashi (NIKKYOJI)
Categoria Infanto Juvenil por Equipes

Equipe Campeã - FUKUHAKU A

 • Geordanny Brito
 • Marcio Suzuki
 • Vitor Matsuoka
 • William Jun Kimura
 • Bruno Kenji Ishikawa

Equipe Vice-campeã - NIKKYOJI A

 • Minori Sato
 • Yu Hayashi
 • Fernando Koreeda
 • Keith Ono
 • Makoto Ichinohe

Equipe 3º Lugar - SUZANO B

 • Patrícia T. Gomes
 • Daniel T. Ueda
 • Pedro C. H. Ishi
 • Nelson Souto Jr.
 • Pedro T. Gomes

Equipe 3º Lugar - MIE A

 • Shohei Shibagaki
 • Denis Akihissa Ichimura
 • Leonardo Hideto Nagaya
 • Henrique M. Shimada
 • Nelson Masahiro Tsuboi
Categoria Aberto por Equipes

Equipe Campeã - BUNKYO A

 • Patricia Sato
 • Nilton Y. Nezuka
 • Vitor Z. M. Tachibana
 • Jogi Sato
 • Leonel K. I. Kuroki

Equipe Vice-campeã - MIE A

 • Ricardo Hideo Mori
 • Reynaldo N. Mori
 • Alberto M. Takayama
 • Eduardo K. Watanabe
 • Edison M. Shiono

Equipe 3º Lugar - RUDGE RAMOS A

 • Sergio Takashi Miyazawa
 • Yutaka Miyazawa
 • Tetsuya Yoshimura
 • Lilian Natsumi Miyazawa
 • Oscar Akihide Kimura

Equipe 3º Lugar - KOKUSHIKAN A

 • Satoshi Urano
 • Eduardo M. Nakazima
 • Coichi Urano
Honra ao Mérito

Categoria Infanto Juvenil

 • Mauro T. Takei (BUNKYO A)
 • Keith Ono (NIKKYOJI A)
 • Leonardo Hideto Nagaya (MIE A)
 • Fábio T. Ueda (SUZANO A)

Categoria Aberto

 • Oscar Akihide Kimura (RUDGE RAMOS A)
 • Leandro Omine (NIKKYOJI B)
 • Leonel K. I. Kuroki (BUNKYO A)
 • Taeko Takeuchi (MISTO A)
 
Cerimonia de abertura do campeonato
Fotografia dos trofeus e medalhas
Juramento - Yutaka Miyazawa representando os atletas
Demostração de Kendo Kata - Oscar Kimura e Yoshimura sensei
A equipe torcendo
Rudge Ramos A - 3º Lugar
Pessoal do Staff
Cerimonia de encerramento e premiação
Luta de Natsumi Miyazawa
Luta de Silvio Yoshikawa
Natsumi, Musashi e Yuko
Demostraçao de Iai - Karizumi sensei do Japão
Equipe das Senhoras
3º lugar - Aberto por Equipes SBC 2002 - Rudge Ramos A
Galera do Rudge Ramos e algumas pessoas de Sã Carlos
 
 ©2008 Rudge Ramos Kendô - Todos os direitos reservados.
Rua Ume, 57 (Travessa da Rua Afonsina) Rudge Ramos - São Bernardo do Campo / São Paulo
Design by [c3]